• 791 293 993
  • biuro@auto-strefa.net

Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów

Dynamiczna wymiana oleju pozwala na całkowitą wymianę oleju zużytego na olej nowy. Po Statycznej wymianie oleju odkręcamy przewód powrotu oleju z chłodnicy olejowej w kierunku skrzyni biegów i montujemy specjalną przystawkę z kranikiem umożliwiającym regulację ilości wypływającego oleju. Do wlewu oleju montujemy specjalne urządzenie, które również posiada kranik umożliwiający dozowanie takiej ilości oleju jaka wypływa z przewodu powrotu oleju z chłodnicy olejowej. Napełniamy urządzenie odpowiednim dla danego typu olejem, ustawiamy w określonym położeniu oba kraniki i uruchamiamy silnik samochodu. Następnie powoli załączamy wszystkie położenia dźwigni zmiany biegów od (na przykład P-R-N-D-3-2-1, 2-3-D-N-R-P). Czynność tą powtarzamy do momentu wypływu z przewodu chłodnicy czystego oleju. Następnie wyłączamy silnik. Podłączamy ponownie przewód powrotny z chłodnicy olejowej do skrzyni biegów i odłączamy urządzenie napełniające. Uruchamiamy ponownie silnik i przeprowadzamy kontrolę poziomu oleju. W razie konieczności korygujemy stan do stanu właściwego. Praktycznie przy dynamicznej wymianie oleju połączonej z płukaniem skrzyni, konwertora i chłodnicy ilość użytego oleju powinna równać się ilości pełnego stanu przewidzianego dla danego typu skrzyni + dodatkowo około 20% do 30%. Podany sposób wymiany dynamicznej jest opisem poglądowym i ma na celu przedstawienie różnic między wymianą oleju statyczną i dynamiczną. W praktyce w zależności od typu skrzyni występują znaczne różnice w procedurze dynamicznej wymiany oleju.

Dynamiczna wymiana oleju

© Copyright 2016 eFOTOGRAFIA